Leden

Foto: Stefan Bremer

 

St Olav Waterway är ett unikt internationellt projekt som har som mål att märka ut den första pilgrims- och vandringsleden i världen i skärgård, mellan öar och över hav. Projektet har startat 2016 och vandringsleden skall vara skyltad och klar senast 30.11.2019 då projekttiden tar slut. Projektet har 8 parter: Åbo Akademi (koordinator), YH Novia, Pargas stad, Sottunga kommun, föreningen Franciskus, föreningen Pilgrimstid, Östhammars kommun och Söderhamns kommun. Totalbudgeten är 1.522.133 e och 75 % av finansieringen, dvs 1.141.599 e, kommer från INTERREG Central Baltic programme. Övriga finansiärer är Egentliga Finlands förbund och Ålands landskapsregering, samt parterna.

Ledens högtidliga invigning kommer att ske fredagen den 24 maj 2019 i Åbo! Genast efter invigningen arrangeras en ”jungfruvandring” för alla intresserade från Åbo kanske ända till Trondheim. På olika orter längs leden ordnas invigningsprogram och alla kan delta enligt tid och ork allt från några timmar till dagar eller veckor.

Leden St Olav Waterway  (på svenska S:t Olofs sjöled) är tillägnad Olav den Helige och kommer att gå från Åbo via historiskt intressanta knutpunkter i den finländska och åländska skärgården, från Grisslehamn norrut i Sverige genom det vackra natur- och kulturlandskapet i Uppland, Gästrikland och Hälsingland. En led till havs från Grisslehamn längs den svenska östkusten blir också utmärkt. I Sverige möts man av hav och kustlandskap, jordbruksbygd, storskogar, fjäll och på norska sidan av Atlanten och Trondheimsfjorden. Den nya leden knyts ihop med den existerande pilgrimsleden Helgonleden som har som huvudmål Nidarosdomen i Trondheim.

I Finlands skärgård kan en pilgrim på havet uppleva gästfriheten som hör skärgården till, njuta av lugnet bland öarna, och låta sinnet vila. Här kan vandraren som alternativ till att åka landsvägsfärjorna mellan öar, även välja att cykla, segla eller paddla en del av rutten. Våren från april till juni och hösten från augusti till oktober är den bästa tiden för vandring i skärgården. Vädret är oftast bra och temperaturen lämpar sig bra för aktivitet utomhus. I skärgården finns det gott om plats, stillhet och orörda vyer för en pilgrim på havet.

Även om hela leden är klar och utmärkt i landskapet först 2019 är det möjligt att vandra vissa sträckor i Åboland och på Åland, samt i vissa fall kombinera vandring med segling eller båttransporter, redan våren och sommaren 2018. En karta publiceras i maj. Om du är intresserad av en pilgrimsvandring i skärgården redan 2018 så kontakta projektledaren i Pargas stad James Simpson: james.simpson@pargas.fi.

På Åland går leden över Kökar och Sottunga till Långnäs och därifrån via Lemböte till Jomala kyrka och vidare över fasta Åland. Läs här mera om processen hur leden har arbetats fram på Åland och var den är tänkt att dras:

Pilgrimsleden till lands och till sjöss på Åland

Projektet St Olav Waterways åländska del presenterar ett förslag till hur pilgrimsleden på Åland ska sträcka sig till sjöss och till lands, se bifogade rapporter. Rapport-led-pa-Aland Rapport-pilgrimssegling-1
läs mera