Bakgrund

Bakgrund

Olav Haraldsson föddes i Norge på 990-talet, blev kung för 1000 år sedan dvs. år 1015, avled 29 juli 1030.

Under medeltiden helgades nästan ett halvt tusen kyrkor över hela Nordeuropa åt Olof den helige, bl.a. Nagu kyrka och Jomala kyrka. Stora skaror av pilgrimer, särskilt från Norden, men också från andra länder, sökte sig till Olofs grav i Nidarosdomen i Trondheim.

Under 1980-talet ökade intresset för pilgrimsvandringar igen kraftigt i Europa och fortsätter att öka. Compostela i Spanien är det mest kända exemplet med hundratusentals vandrare.  Årligen ökar antalet vandrare i Norden längs befintliga pilgrimsleder med ca 20%.

Alla vandrare har inte religiösa motiv, de flesta vandrar för att söka stillhet, andlighet eller helt enkelt för att förbättra sin kondition och njuta av naturen och historiska platser invid lederna.

Insatserna kring lederna har fortsatt bl.a. i form av det norsk-svenska pilgrimsprojektet S:t Olav genom EU:s regionala utvecklingsfond. I Sverige och Norge finns i dag 5000 km pilgrimsleder.