Målsättning

St Olav Waterway – Pilgrim på havetBakgrundProjektparter – Styrgrupp

 

St Olav Waterway – Pilgrim på havet

Målsättningen med projektet ”Pilgrim på havet” är att skapa en ny rutt (ca 625 km), en S:t Olofsled, från Åbo i Finland genom skärgården (också via ytterskärgården) och Kökar, Sottunga och fasta Åland till Grisslehamn i Sverige och därifrån norrut för att bindas samman med tidigare framtagna S:t Olofsleder i Sverige och Norge.  Denna nya led skulle bli den första pilgrimsleden som också kommer att dras över stora områden hav och skärgård, den blir därför unik i världen. Ett av projektets huvudmål är att öka besökarnas antal under lågsäsong dvs. från april-juni och augusti-oktober.

I projektet kartläggs historia, arkeologi och maritima färdvägar längs hela rutten, attraktionerna som väljs  ut (med koppling till medeltiden eller St Olof) märks ut och utrustas vid behov.

Utgångspunkten är att lederna märks ut längs mestadels befintliga rutter (t.ex. stigar, cykelvägar, gamla skogsvägar) men också helt nya rutter kommer att märkas ut. Rutter och service paketeras och anpassas för denna målgrupp. Rutter också sjövägen planeras till den yttre åboländska skärgården, och bl.a. mellan Kökar, Sottunga och fasta Åland (t.ex. med storbåt). Också längs den svenska kusten från Grisslehamn norrut planeras en sjörutt via många små hamnar. Attraktionerna marknadsförs med målet att locka nya besökare från närområdena och Europa.

Det kommer också att vara möjligt att röra sig längs flera av rutterna på annat sätt än genom att vandra: paddlande, seglande, ridande, cyklande och det är väsentligt att det finns alternativ både i fråga om rutter och servicenivå. I början av 2018 utförs en kartläggning av ruttens tillgänglighet (på den finländska sidan) för olika målgrupper med specialbehov.

Längs hela leden kommer sk. informationscentra att finnas, ca 6-8 st, var besökare med användning av ny teknik får information om hela leden (på svenska och engelska + också på finska i Finland).

Under projektets gång ansöks om certifiering av rutten så att den 2018 kan bli en del av Culture Route of the European Council. Via kontakterna till från tidigare intresserade vandrare är det möjligt att marknadsföra denna nya led effektivt. För att förvalta och upprätthålla lederna efter projektet skapas i början av 2018 en ny tvåspråkig förening i Finland och på Åland (Olavsleder i Finland rf – Suomen Olavinreitit ry) som sedan blir en del av den nordiska takorganisationen ”Association of St Olav´s Ways”, bildad 2015.

www.nordicpilgrim.n.nu

http://www.culture-routes.net/routes/the-route-of-saint-olav-ways

www.pilgrimisverige.se

Samtidigt pågår arbetet med en annan Sankt Olav -rutt (med Leaderfinansiering) under ledning av Åbo universitet/Brahea genom Finland från Åbo österut. Slutmålet är att binda samman leder så att man igen kan vandra från Novgorod till Nidaros (Trondheim) som för nästan 1000 år sedan.

 

Projektparter

Åbo Akademi/Centret för livslångt lärande (CLL)

Projektkoordinator Nina Söderlund
Fabriksgatan 2, 20500 Åbo
tfn +358 50 527 8180
e-post: Nina.Soderlund@abo.fi

Yrkeshögskolan Novia
Anna-Karin Abrahamsson, e-post: anna-karin.abrahamsson@novia.fi

Pargas stad
James Simpson, e-post: james.simpson@pargas.fi

Föreningen Franciscus
Christian Pleijel, e-post: christian@pleijel.ax

Sottunga kommun
Kennet Lundström, e-post: kennet.lundstrom@sottunga.ax

Söderhamns kommun
Bitti Alvin Lehman, e-post:Bitti.AlvinLehmann@soderhamn.se

Östhammars kommun
Stefan Edelsvärd, e-post: stefan.edelsvard@osthammar.se

Pilgrimstid i Sverige
Cina Kedvall, e-post: cina@pilgrimstid.nu

 

Projektets styrgrupp

Utbildningschef Mona Riska, Åbo Akademi/Centret för livslångt lärande vid ÅA och YH Novia

Projektkoordinator Teresia Blomberg, Pargas stad

Forskningsledare Marianne Fred, (ordförande), YH Novia

Viceordförande Kerstin Gäddnäs, föreningen Franciscus på Kökar

Utvecklingsledare Peter Jansson, (viceordförande), Östhammars kommun

Hedersmedlem Elisabeth Andersson, föreningen Pilgrimstid

Projektutvecklare Maria Svensson, Söderhamns kommun