Målsättning

St Olav Waterway – Pilgrim på havetBakgrundProjektparter – Styrgrupp

 

St Olav Waterway – Pilgrim på havet

Målsättningen med projektet ”Pilgrim på havet” är att skapa en ny rutt (ca 625 km), en S:t Olavsled, från Åbo genom skärgården (också via ytterskärgården) och Åland till Hudiksvall, som skall bindas samman med tidigare framtagna S:t Olavsleder i Sverige och Norge.  Denna nya led skulle bli den första pilgrimsleden som också kommer att dras över stora områden hav, den blir därför unik i världen. Ett av projektets huvudmål är att öka besökarnas antal under lågsäsong dvs. från april-juni och augusti-oktober.

I projektet kartläggs historia, arkeologi och maritima färdvägar längs hela rutten, attraktionerna som väljs  ut (med koppling till medeltiden eller St Olof) märks ut och utrustas vid behov.

Utgångspunkten är att lederna märks ut längs mestadels befintliga rutter (t.ex. stigar, cykelvägar, gamla skogsvägar) men också helt nya rutter kommer att märkas ut. Rutter och service paketeras och anpassas för denna målgrupp. Rutter också sjövägen planeras till den yttre åboländska skärgården, och bl.a. mellan Kökar, Sottunga och fasta Åland (t.ex. med storbåt). Också längs den svenska kusten från Grisslehamn norrut planeras en sjörutt via många små hamnar. Attraktionerna marknadsförs med målet att locka nya besökare från närområdena och Europa.

Det kommer också att vara möjligt att röra sig längs flera av rutterna på annat sätt än genom att vandra: paddlande, seglande, ridande, cyklande och det är väsentligt att det finns alternativ både i fråga om rutter och servicenivå.

Längs hela leden kommer sk. informationscentra att finnas, ca 6-8 st, var besökare med användning av ny teknik får information om hela leden (på svenska och engelska + också på finska i Finland).

Under projektets gång ansöks hösten 2017 om certifiering av rutten så att den kan bli en del av Culture Route of the European Council. Via kontakterna till från tidigare intresserade vandrare är det möjligt att marknadsföra denna nya led effektivt. För att förvalta och upprätthålla lederna efter projektet skapas föreningar i de olika regionerna (eller ev. en gemensam), som blir en del av den nordiska takorganisationen.

www.nordicpilgrim.n.nu

http://www.culture-routes.net/routes/the-route-of-saint-olav-ways

Samtidigt planeras andra S:t Olav -rutter (med annan finansiering) genom Finland från Åbo österut. Slutmålet är att binda samman leder så att man igen kan vandra från Novgorod till Nidaros (Trondheim) som för nästan 1000 år sedan.

 

Bakgrund

Olav Haraldsson föddes i Norge på 990-talet, blev kung för 1000 år sedan dvs. år 1015, avled 29 juli 1030.

Under medeltiden helgades nästan ett halvt tusen kyrkor över hela Nordeuropa åt Olof den helige, bl.a. Nagu kyrka och Jomala kyrka. Stora skaror av pilgrimer, särskilt från Norden, men också från andra länder, sökte sig till Olofs grav i Nidarosdomen i Trondheim.

Under 1980-talet ökade intresset för pilgrimsvandringar igen kraftigt i Europa och fortsätter att öka. Compostela i Spanien är det mest kända exemplet med hundratusentals vandrare.  Årligen ökar antalet vandrare i Norden längs befintliga pilgrimsleder med ca 20%.

Alla vandrare har inte religiösa motiv, de flesta vandrar för att söka stillhet, andlighet eller helt enkelt för att förbättra sin kondition och njuta av naturen och historiska platser invid lederna.

Insatserna kring lederna har fortsatt bl.a. i form av det norsk-svenska pilgrimsprojektet S:t Olav genom EU:s regionala utvecklingsfond. I Sverige och Norge finns i dag 5000 km pilgrimsleder.

 

Projektparter

Åbo Akademi/Centret för livslångt lärande (CLL)

Projektkoordinator Nina Söderlund
Fabriksgatan 2, 20500 Åbo
tfn +358 50 527 8180
e-post: Nina.Soderlund@abo.fi

Yrkeshögskolan Novia
Anna-Karin Abrahamsson, e-post: anna-karin.abrahamsson@novia.fi

Pargas stad
James Simpson, e-post: james.simpson@pargas.fi

Föreningen Franciscus
Christian Pleijel, e-post: christian@pleijel.ax

Sottunga kommun
Kennet Lundström, e-post: kennet.lundstrom@sottunga.ax

Söderhamns kommun
Elise Hovanta, e-post: info@stigfinnaren.nu

Östhammars kommun
Stefan Edelsvärd, e-post: stefan.edelsvard@osthammar.se

Pilgrimstid i Sverige
Cina Kedvall, e-post: cina@pilgrimstid.nu

 

Projektets styrgrupp

Utbildningschef Mona Riska, Åbo Akademi/Centret för livslångt lärande vid ÅA och YH Novia

Turistchef Niclas Gestranius (ordförande), Pargas stad

Forskningsledare Marianne Fred, (viceordförande), YH Novia

Viceordförande Kerstin Gäddnäs, föreningen Franciscus på Kökar

Utvecklingsledare Peter Jansson, Östhammars kommun

Hedersmedlem Elisabeth Andersson, föreningen Pilgrimstid

Projektutvecklare Maria Svensson, Söderhamns kommun