Styrgrupp

 

STYRGRUPP

Ubildningschef Mona Riska, Åbo Akademi/Centret för livslångt lärande vid ÅA och YH Novia

Turistchef Niclas Gestranius, Pargas stad

Forskningsledare Marianne Fred, YH Novia

Viceordförande Kerstin Gäddnäs, föreningen Franciscus på Kökar

Utvecklingsledare Peter Jansson, Östhammars kommun

Ordförande Cina Kedvall, Pilgrimstid

 

Söderhamns kommun ger förslag till styrgruppsmedlem senare.