Styrgrupp

 

STYRGRUPP

Ubildningschef Mona Riska, Åbo Akademi/Centret för livslångt lärande vid ÅA och YH Novia

Projektkoordinator Teresia Blomberg, Pargas stad

Forskningsledare Marianne Fred, YH Novia (ordförande)

Viceordförande Kerstin Gäddnäs, föreningen Franciscus på Kökar

Utvecklingsledare Peter Jansson, Östhammars kommun (viceordförande)

Hedersordförande Elisabeth Andersson, Pilgrimstid

Projektutvecklare Maria Svensson, Söderhamns kommun