Projektet

St Olav Waterway är ett unikt internationellt projekt. Målsättningen är att märka ut den första pilgrims- och vandringsleden i världen som går genom skärgårdsmiljö. Mellan öar och över hav.

Projektet startade år 2016 och vandringsleden ska vara skyltad och klar senast 30.11.2019 då projekttiden tar slut. I St Olav Waterway ingår åtta parter: Åbo Akademi (koordinator), yrkeshögskolan Novia, Pargas stad, Sottunga kommun, föreningen Franciskus på Kökar, föreningen Pilgrimstid Sverige, Östhammar kommun och Söderhamn kommun. Totalbudgeten är 1.522.133 € och 75 % av finansieringen, dvs 1.141.599 €, kommer från INTERREG Central Baltic Programme. Övriga finansiärer är Egentliga Finlands förbund och Ålands landskapsregering, samt projektparterna.

Denna 625 km långa led kommer att invigas under högtidliga former fredagen den 24 maj 2019 i Åbo. Genast efter invigningen arrangeras en ”jungfruvandring” för alla intresserade från Åbo mot Trondheim. På olika orter längs leden ordnas invigningsprogram och det är fritt att delta enligt tid och ork allt från några timmar till dagar eller veckor.

Det kommer att vara möjligt att röra sig längs flera av rutterna på annat sätt än genom att vandra: paddlande, seglande, ridande och cyklande. Det är väsentligt att det finns alternativ både i fråga om rutter och servicenivå. Hösten 2018 utförs en kartläggning av ruttens tillgänglighet (på den finländska sidan) för olika målgrupper med specialbehov.

Våren från april till juni och hösten från augusti till oktober är den bästa tiden för vandring. En riktig aspekt i projektet är att möjliggöra en förlängning av rådande turistsäsong. Vi rekommenderar därför pilgrimer att förlägga sin vandring utanför de mest hektiska turistveckorna i juli.

Under projektets gång ansöker vi om att certifiera rutten så att den 2018 kan bli en del av Culture Route of the European Council. Via ett kontaktnät med intresserade och erfarna vandrare ser vi möjlighet till att marknadsföra St Olav Waterway på ett effektivt sätt. Lederna kommer att utmärkas i terrängen vartefter att vi erhållit certifiering. En stor del av leden kommer att gå befintliga rutter  stigar, cykelvägar, gamla skogsvägar – men också helt nya rutter kommer att märkas ut.

Det är viktigt att garantera förvaltning och upprätthållning av lederna även efter själva projektperiodens slut. Därför grundades en ny tvåspråkig förening i Finland och på Åland i början av 2018. Föreningen har namnet Olavsleder i Finland rf – Suomen Olavinreitit ry och kommer att bli en del av den nordiska takorganisationen ”Association of St Olav´s Ways”, bildad 2015.

European Institute of Cultural Routes – The Route of Saint Olav Ways